DeDrukkerij Braekevelt

Schippersstraat 4
8800 Roeselare

T: T. 051 24 08 44
F: F. 051 24 03 66
M: info@dedrukkerijbraekevelt.be


This content requires the Adobe Flash Player and Javascript enabled. Get Flash.
Get Flash Player

Once installed, revisit this site.
Site content below:

DeDrukkerij

duurzame grafische communicatie

DeDrukkerij Braekevelt / vennootschap sinds 1988, drukkerij sedert 1934.<br /><br />In 2012 werd ook 'Atalanta' opgericht,<br />een naam waaronder wij sindsdien werkzaam zijn.<br /><br />Bogend op deze rijke traditie is ons - bewust kleinschalig gehouden - atelier in staat een groot gamma aan drukwerk in-huis te realiseren. Dit biedt het comfort slechts één contactadres nodig te hebben. Bovendien is het de enige echte manier om de kwaliteit zo hoog mogelijk, de levertermijn en kostprijs zo laag mogelijk te houden.<br /><br />Wij wensen u een boeiende en nuttige exploratie toe van onze producten en kernactiviteit: druk doen om uw ‘visitekaartje’.

Druktechnieken

Kapvormen

&nbsp;&nbsp;
Kapvormen schenken uw verpakking of ander drukwerk een eigen profiel.

Offsetvernis

Het behoort eigenlijk tot de offsetdruk, maar er wordt met transparant vernis gedrukt in plaats van gekleurde inkt; kan een glanzend of mat aspect hebben.
Offsetvernis biedt bescherming of accentueert bepaalde partijen.

Foliedruk

De druk komt tot stand door middel van een magnesium cliché of messing stempel. Het drukproces vindt plaats bij een temperatuur<br />van om en bij de 100 graden Celsius. Onder invloed van de warmte laat de folie los van de drager en hecht zich onder druk<br />aan het te bedrukken materiaal.<br /><br />Er is een grote variatie in foliesoorten, waaronder laserprinterbestendige kleuren. Het kan ook worden gebruikt op vele materialen,<br />van papier tot PVC.
Foliedruk geeft een luxueus en feestelijk accent aan uw presentaties.

Blinddruk

De druk komt tot stand door middel van een messing blinddrukstempel en een contravorm. Het resultaat is afhankelijk van het te bedrukken materiaal en de diepte van de stempel. De blinddruk kan in of op het papier liggen, combinaties zijn ook mogelijk.<br /><br />Blinddruk geeft altijd een zekere klasse;<br />van visitekaartje tot uitnodiging en gelegenheidsdrukwerk.
Blinddruk speelt met licht en schaduw en maakt appel op de tastzin.

Paramountreliëfdruk Thermografisch reliëf / Zwelinkt

Het voorbedrukte werk wordt voorzien van een harspoeder dat zich hecht aan de nog natte inkt. Het overige poeder wordt verwijderd en opgevangen voor hergebruik. Na deze handeling wordt het drukwerk via een lopende band door een oven getransporteerd, waar het harspoeder opzwelt.<br /><br />De voordelen zijn dat dit thermografisch reliëf kan gebruikt worden in alle pantône-kleuren. Het is een reliëfdruk zonder dure cliché-kosten:<br />voordelig en flexibel.<br /><br />Bij uitstek is het geschikt voor gebruik in huisstijlen.
Reliëfdruk veredelt kleur en tekst met glans en een derde dimensie.

Offsetdruk

Veel handelsdrukwerk, kranten en tijdschriften wordt met offset gedrukt.<br /><br />De drukvorm wordt over het algemeen genomen uit een dunne aluminiumplaat waar via fotografische weg een beeld is aangebracht. Om een afdruk te krijgen van deze offsetplaat moet deze eerst vochtig worden gemaakt. Alle niet-beeld-delen nemen dit vocht aan. Daarna wordt de vettige inkt aangebracht. Aangezien de natte niet-beeld-delen de inkt afstoten, wordt deze alleen op de beelddelen aangenomen.<br />De inkt wordt nu door een rubberdoek van de plaat genomen,<br />en overgezet op het papier.
Offsetdruk is één van de meest gebruikte druktechnieken.

Digitaal drukwerk

Bij digitaal drukken wordt de opmaak rechtstreeks doorgestuurd<br />naar de drukpers, zonder dat de tussenstappen van film of drukplaten vereist zijn.<br /><br />Doordat de kost van de opstart dus veel beperkter is,<br />maar de afdrukkost tijdens de oplage nagenoeg constant<br />blijft, is dit een procédé dat vooral geschikt is voor<br />kleinere oplagen. Het biedt ook de mogelijkheid om tijdens<br />het afdrukken bepaalde gegevens te veranderen en<br />te personaliseren.
Kleine en/of dringende oplagen profiteren van de snelle digitale drukmogelijkheden.

Kleur en de ISO Coated standaard

Om deze goed onder controle te houden<br />bij de opmaak van een werk, en ook bij latere herdrukken,<br />werkt onze drukkerij onder de ISO Coated standaard.<br /><br />Hierbij zijn zowel computerschermen, printer voor <br />de proeven, digitale drukpers als offsetpersen op elkaar<br />afgestemd en onder controle via spectraalmeting.
Van kapitaal belang in de wereld van de drukkerij is kleur.

Creatie en opmaak

  
... het moment waarop uw idee en boodschap concrete vorm krijgt.

Producten

Technisch standpunt

Afwerking

Afronden van hoeken

Kartelen van randen

Nieten

Wire-o binding

Inbinden met boekbindlijm

Boorgaten

Drukwerk

Uitkappingen

Nummeren en perforeren

Bescherm- en spotvernis

Goud- en foliedruk

Blinddruk

Paramountreliëfdruk / Thermografisch reliëf / Zwelinkt

Offsetdruk

Digitaal drukwerk

Gebruiksstandpunt

Gebruiksstandpunt

Boeken

Menukaarten

Kalenders en agenda's

Brochures, folders en leaflets, flyers en affiches

Labels en verpakkking

Administratief drukwerk

Huisstijlen

Adres- en firmakaartjes

Uitnodigingen

Gelegenheidsdrukwerk bedrijven: exposities, opendeur

Gelegenheidsdrukwerk privé: huwelijks- en geboorteaankondigingen, jubilea

Ligging

Gelegen vlak bij de binnenhaven van Roeselare en<br />afrit 7 van de autosnelweg E403 Kortrijk-Roeselare.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />(klikken op het plan doet de kaart verder inzoomen)
Neem de afrit 7 op de autosnelweg:<br />u komt uit op het kanaal Roeselare-Leie.<br />Sla rechts af richting Roeselare.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />(klikken op het plan doet de kaart verder inzoomen)
Volg het kanaal tot de weg rechts afdraait naar een rond punt toe.<br /><br />Dit volgt u bijna helemaal tot u verder het kanaal kunt volgen (richting 'centrum'). Op deze weg verder rijden tot die omhoog voert<br />naar een brug toe met verkeerslichten.<br /><br />Op de brug links afslaan de brug over<br />('Mandellaan' aan fabriek van Soubry).<br /><br /><br /><br />(klikken op het plan doet de kaart verder inzoomen)
Volg de Mandellaan korte tijd<br />tot aan een beplante vluchtheuvel<br />waar u rechts inslaat ('Kleine Bruanestraat').<br /><br />De tweede straat links is de Schippersstraat.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />(klikken op het plan brengt die terug in beginpositie)

Contact

Naam

Contactformulier

Offerte aanvragen

Emailadres

Naam

Extra Info

Levering

Per snelkoerier -

Transport inbegrepen -

Afgehaald -

Verpakking

In doosjes voor adreskaartjes -

In krimpfolie en omdozen -

In krimpfolie -

In omdozen -

Afwerking

Overig of combinaties, zie Extra Info -

Afgeronde hoeken -

Wire-O binding -

Gelijmd -

Geniet -

Gevouwen -

Voorzien van vouwlijn -

Geen -

Digitale bestanden

Opmaak op basis van aangeleverde tekst en beeldmateriaal -

Aangeleverd in een high res. PDF-bestand -

Bedrukking

Overig of combinaties, zie Extra Info -

Uitkapping -

Thermografisch Reliëf -

Foliedruk -

Blinddruk -

Recto/verso quadri -

Recto quadri -

Recto/verso 2 kleuren -

Recto 2 kleuren -

Recto/verso 1 kleur -

Recto 1 kleur -

Papier

Overig, zie Extra Info -

Maco mat 400g -

Maco mat 300g -

Maco mat 200g -

Maco mat 135g -

Velijnkarton extra wit 300g -

Laserpapier extra wit 100g -

Laserpapier extra wit 80g -

Formaat

Overig, zie Extra Info -

Amerikaans formaat -

Din A6 -

Din A5 -

Din A4 -

Din A3 -

Aantallen

Object

Affiches -

Brochures -

Folders -

Flyers -

Verpakking en labels -

Blocnotes -

Losse doorschrijfsets -

Facturatiepapier -

Uitnodigingen -

Enveloppen -

Briefpapier -

Visitekaartjes -

DeDrukkerij Braekevelt

Schippersstraat 4
8800 Roeselare

T: T. 051 24 08 44
F: F. 051 24 03 66
M: info@dedrukkerijbraekevelt.be


This content requires the Adobe Flash Player and Javascript enabled. Get Flash.
Get Flash Player

Once installed, revisit this site.
Site content below:

DeDrukkerij

durable graphic communication

DeDrukkerij Braekevelt / a company since 1988, started as a printer<br />in 1934.<br /><br />In 2012 also 'Atalanta' was established,<br />whose name we use from this moment on for our graphic activities.<br /><br />Our pressroom - based upon this rich tradition, but kept small on purpose – is able to realise here in our place a wide range of printing products. This gives the convenience that only one adress of contact is needed. Besides it is the one and only way to keep quality as high, delivery time and cost-price as low as possible.<br /><br />We wish you a nice and useful trip through<br />our products and business.

Printing Techniques

Cutting forms

&nbsp;&nbsp;
Cutting forms create a particular profile for your packaging or other printed matter.

Offset varnish

As a matter a fact it belongs to the offset printing, but instead of coloured ink, we use transparant varnish which can have<br />a glossy or mat aspect.
Offset varnish protects and gives accent to certain parts.

Hot stamp foil

This printing process takes place at a temperature of some 100° C using a magnesium or messing stamp. By this heath the foil releases and is fixed unther pressure at the material that is to be printed.<br /><br />There is a great range in the aspect of foils, with also colours which are resisitant to the laser printer. It can be used on a lot of materials, from paper to PVC.
Hot stamp foil gives an accent of luxury and festivity to your presentations.

Embossing

To emboss we use a brass embossing stamp and a contra matrix. The result depends on the material that is to be printed and how deep the stamp is engraved. The embossing effect can be made in or on the paper; combinations are also possible.<br /><br />Embossing always effects a higher style: <br />from visiting-card to invitation and announcements for special occasions.
Embossing plays with light and shadow and appeals to the sense of touch.

Thermographic relief & Paramont relief

The printed matter is provided with an epoxy powder, that sticks on the ink which still is wet. The rest of the powder is removed and collected to be used again. Then a conveyor belt transports through an oven where the epoxy powder is swelling.<br /><br />As advantage of this thermographic relief we mention that it can be used in all Pantone-colours. It is a kind of relief without expensive plate costs: low-budget and flexible. It is especially usefull in short run house styles.
Relief refines colour and text by gloss and a third dimension.

Offset printing

A lot of commercial printing, newspapers and magazines <br />are printed in offset.<br /><br />We put the image on a thin, aluminium plate in a photographic way. To make a copy of this plate, it need to be dampened first: alle parts without image take this damp. After this we put greasy ink on it: the ink is repelled by the dampened parts without image, the parts with image accept it. Now the ink is taken from the plate by a rubber blanket and printed on the paper.
Offset printing is one of the most popular printing techniques.

Digital printing

While printing digitally, the composition is sent directly to the printing station, without the need of intermediate steps as film or printing plates. <br /><br />Because the starting cost is much lower, but the printing cost for each print stays constant, this is a way of working that suits the shorter runs. It also offers the possibility to change certain data or to personalise on the fly.
Short and/or urgent runs profit by the fast digital printing possibilities.

Colour and the ISO Coated standard

While composing a job or reprinting it later, we work <br />in our printing-office with the ISO Coated standard. <br /><br />So, the computer screens as well as the printer for <br />the colour proofings, the digital printer and the offset<br />press are tuned to each other and controlled <br />by spectral measurement.
Colour is in the world of printing of great consequence.

Design and composition

  
... the moment where your idea and message take its shape.

Products

Technical view

Finishing

Rounding of corners

Providing of milled edges

Staple

Wire-o binding

Binding with dispersion adhesive

Bore-holes

Printing

Cutting forms

Numbering and perforating

Protective and spot varnish

Hot stamp foil

Embossing

Thermographic relief / Paramount relief

Offset printing

Digital printing

User's view

User's view

Books

Menu's

Calendars and agenda's

Brochures, folders and leaflets, flyers and posters

Labels and packaging

Administration

House styles

Visiting and business cards

Invitations

Special occasions companies: invitations, expositions and open house

Special occasions private: marriage and birth announcement, anniversaries

Location

Situated close to the inland harbour of Roeselare and<br />exit 7 of the highway E403 Kortrijk-Roeselare.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />(to zoom in just click on the map)
Take exit 7 ('Roeselare haven') on the highway:<br />you arrive at the channel Roeselare-Leie.<br /><br />Turn right, direction ‘Roeselare’.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />(to zoom in just click on the map)
Follow the road along the channel,<br />until it turns to the right towards a roundabout.<br /><br />Follow this rondabout until it's possible to drive along the channel (direction 'centrum'). This road leads you upwards <br />to a bridge with traffic lights.<br /><br />Turn to the left and cross the bridge<br />('Mandellaan' at the Soubry-factory).<br /><br /><br /><br /><br />(to zoom in just click on the map)
Follow The 'Mandellaan' shortly until you turn right <br />at a traffic island with some plantation<br />('Kleine Bruanestraat').<br /><br />The second street on the left is the 'Schippersstraat'.<br /><br /><br /><br /><br /><br />(to return to the starting position, click on the map)

Contact

Name

Contact form

Apply an offer

Email

Name

Extra information

Delivery

By courier -

Expedition included -

At our place -

Packaging

Little boxes for visiting cards -

Shrink film and boxes -

Shrink film -

Boxes -

Finishing

Other, or combinations, see Extra Information -

Rounded corners -

Wire-O binding -

Glued -

Stitched -

Folded -

Provided of a crease line -

None -

Digital files

Composition based on delivered text and images -

Delivered as a high res. PDF-file -

Impression

Other, of combinations, see Extra Information -

Cutting form -

Thermographic relief -

Hot stamp foil -

Embossing -

Recto/verso quadri -

Recto quadri -

Recto/verso 2 colours -

Recto 2 colours -

Recto/verso 1 colour -

Recto 1 colour -

Paper

Other, see Extra Information -

Maco mat 400g -

Maco mat 300g -

Maco mat 200g -

Maco mat 135g -

Vellum white extra 300g -

Laser white extra 100g -

Laser white extra 80g -

Dimensions

Other, see Extra Information -

US -

Din A6 -

Din A5 -

Din A4 -

Din A3 -

Amount

Object

Posters -

Brochures -

Folders -

Flyers -

Packaging and labels -

Blocnotes -

NCR sets -

Invoice papers -

Invitations -

Envelopes -

Letterheads -

Business cards -